TimeLearning er en del af TimeGruppen og deres kursusaktiviteter kan nu findes på www.timetax.dk.

Du viderestilles automatisk.

TimeLearning
- kursusvirksomhed med målrettede kurser

TimeLearning er en kursusvirksomhed, der tilbyder målrettede kurser inden for forskellige fagområder fx økonomi, skat, moms og regnskab samt HR og IT.

Fremover vil du kunne finde TimeLearnings kurser på www.TimeTax.dk

TimeLearning er en del af TimeGruppen. I denne gruppe indgår virksomheder, der arbejder med revision, bogholderi og administration, forsikring og pension, skatteforhold, investering, strategisk virksomhedsrådgivning, IT og meget mere. Se mere på timegruppen.dk